[1]
محمودی سورستانیم., “مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز”, jhorts4, ج 30, ش 3, صص 395-405, آوریل 2016.