[1]
جعفریپ. و جلالیا., “تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری”, jhorts4, ج 30, ش 1, صص 80-87, دسامبر 2015.