[1]
عادل م. ج., امیری م. ا., و نجاتیان م. ع., “تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون”, jhorts4, ج 30, ش 1, صص 133-140, فوریه 2016.