[1]
عباسی م., ذاکرین ع., و حیدری م., “اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.)”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.