[1]
وطن دوست جرتوده ص., داوری نژاد غ., تهرانی فر ع., و کاوه ح., “اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی”, jhorts4, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011.