بیاتح., عزیزیم., شورم., و وحدتین. “تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus Caryophyllus Cv. Yellow Candy)”. علوم باغبانی, ج 25, ش 4, مارس 2012, doi:10.22067/jhorts4.v1390i0.11602.