رضایی ش., لکزیان ا., فارسی م., ابوالحسنی زراعتکار م., و حق‌نیا غ. “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, Apr. 2013, صص 1-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20779.