حقیقی م., و کافی م. “اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca Sativa L.)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 359-66, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30529.