احمدی ز., میردهقان س. ح., حکم آبادی ح., و شمشیری م. ح. “استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 367-74, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30531.