غنی ع., نعمتی س. ح., عزیزی م., سحرخیز م. ج., و فارسی م. “بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha Spicata L.)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 433-4, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30656.