جعفریپ., و جلالیا. “تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری”. علوم باغبانی, ج 30, ش 1, دسامبر 2015, صص 80-87, doi:10.22067/jhorts4.v30i1.36224.