بیاتحسن, عزیزیمجید, شورمحمود, و وحدتینوید. “تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus Caryophyllus Cv. Yellow Candy)”. علوم باغبانی 25, no. 4 (مارس 7, 2012). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/11602.