صفاریزدیآزاده, لاهوتیمهرداد, و گنجعلیعلی. “تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia Oleracea L.)”. علوم باغبانی 26, no. 3 (1). دسترسی اکتبر 28, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/15211.