رضایی شیرین, لکزیان امیر, فارسی محمد, ابوالحسنی زراعتکار محبوبه, و حق‌نیا غلامحسین. “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus)”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 1-9. دسترسی سپتامبر 17, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20779.