مشایخی کامبیز, صادقی حسین, اکبرپور وحید, آتشی صادق, موسوی‌زاده سید جواد, آبشایی ملیحه, و نظری زهره. “تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 10-17. دسترسی سپتامبر 21, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20780.