رستمی حجت اله, طباطبایی سید جلال, زارع نهندی فریبرز, و حاجی‌لو جعفر. “اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 18-26. دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20781.