ستایش‌مهر زهرا, و گنجعلی علی. “بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum Graveolens L.)”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 27-35. دسترسی سپتامبر 19, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20782.