احمدی زهرا, میردهقان سید حسین, حکم آبادی حسین, و شمشیری محمد حسین. “استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 4, 2014): 367-374. دسترسی سپتامبر 20, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30531.