میرابی الهه, نعمتی سید حسین, مهربخش محمد مهدی, و ابراهیمی حسین. “بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 5, 2014): 375-382. دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30574.