ابریشم چی پروانه, گنجعلی علی, بیک خورمیزی عبداله, و آوان امیر. “تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 5, 2014): 383-393. دسترسی سپتامبر 24, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30577.