عباسیمعصومه, حیدریمختار, و رحیمیمجتبی. “بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium Guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 5, 2014): 394-399. دسترسی جولای 14, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/30581.