عباسی معصومه, حیدری مختار, و رحیمی مجتبی. “بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium Guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 5, 2014): 394-399. دسترسی سپتامبر 21, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30581.