برزنونی عصمت, آق‌خانی محمدحسین, مسکوکی عبدالمجید, و عباسپورفرد محمد حسین. “اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 5, 2014): 418-423. دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30589.