روحی وحید, و رفیعی زهرا. “تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 6, 2014): 424-432. دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30655.