غنی عسکر, نعمتی سید حسین, عزیزی مجید, سحرخیز محمد جمال, و فارسی محمد. “بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha Spicata L.)”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 6, 2014): 433-443. دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30656.