رخش فاطمه, و گلچین احمد. “بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica Oleracea)”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 6, 2014): 453-459. دسترسی سپتامبر 23, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30660.