محمودی سورستانیمحمد. “مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز”. علوم باغبانی 30, no. 3 (آوریل 24, 2016): 395-405. دسترسی اکتبر 28, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/32087.