جعفریپیمان, و جلالیامیرهوشنگ. “تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری”. علوم باغبانی 30, no. 1 (دسامبر 28, 2015): 80-87. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jhs.um.ac.ir/article/view/36224.