رحمتیمیترا, عزیزیمجید, عبادیمحمدتقی, و حسن زاده خیاطمحمد. “بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria Recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا”. علوم باغبانی 24, no. 1 (سپتامبر 21, 2010). دسترسی اکتبر 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/3641.