حقیقیمریم, و کافیمحسن. “اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو”. علوم باغبانی 24, no. 1 (سپتامبر 21, 2010). دسترسی اکتبر 26, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/3652.