رمضانی صدراله, عباسی علیرضا, شجاعیان عبدالعلی, احمدی نوراله, کوزولینو رزاریا, و پیاچنته سونیا. “استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد”. نشریه علوم باغبانی 29, no. 3 (می 12, 2015): 466-473. دسترسی ژوئن 16, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/40346.