رمضانیصدراله, عباسیعلیرضا, شجاعیانعبدالعلی, احمدینوراله, کوزولینورزاریا, و پیاچنتهسونیا. “استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد”. علوم باغبانی 29, no. 3 (می 12, 2015): 466-473. دسترسی اکتبر 21, 2019. https://jhs.um.ac.ir/article/view/40346.