عادل مه جبین, امیری محمد اسماعیل, و نجاتیان محمد علی. “تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون”. علوم باغبانی 30, no. 1 (فوریه 14, 2016): 133-140. دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/42011.