محمدی سمانه, و عزیزی مجید. “بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria Recutita L.)”. علوم باغبانی 28, no. 4 (مارس 15, 2015): 435-445. دسترسی جولای 24, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/45335.