خورشیدی شادان, داوری نژاد غلامحسین, سمیعی لیلا, و مقدم محمد. “بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد”. علوم باغبانی 30, no. 3 (اکتبر 15, 2016): 581-589. دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/50169.