شورمحمود, زرگریانسیدمجید, و بستانیسحر. “بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets Tenuifolia) در شرایط گلخانه”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/7985.