فارسیمحمد, طاهریپریسا, و کردیانیاسدالله. “بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی اکتبر 19, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/8006.