دلشاد مجتبی, علفتاحی رقیه, تقوی تکتم سادات, و پارسی نژاد مسعود. “بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 17, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9734.