روح اللهی ایمان, و کافی محسن. “تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium Perenne”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 17, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9737.