وطن دوست جرتوده صفیه, داوری نژاد غلامحسین, تهرانی فر علی, و کاوه حامد. “اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9739.