محمدی مقدم مهدی, افشاری حسین, محمدی گل تپه ابراهیم, حکم آبادی حسین, و راد سینا. “بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus Flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 21, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9752.