پرویزی خسرو, سوری جهانبخش, و محمودی راحله. “بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9753.