موسوی زاده سیدجواد, و مشایخی کامبیز. “تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus Carota L.) در چند محیط کشت بافت”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 20, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9754.