ملاولی مهنا, بلندنظر صاحبعلی, و طباطبایی سیدجلال. “تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی”. علوم باغبانی 25, no. 1 (سپتامبر 13, 2011). دسترسی سپتامبر 17, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/9755.