حیدریمختار, علیان دستجردیعبدالمجید میرزا, و مرادینوازاله. “اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera Indica L. )”. علوم باغبانی 25, no. 2 (اکتبر 5, 2011). دسترسی اکتبر 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/9981.