1.
بیاتح, عزیزیم, شورم, وحدتین. تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy). jhorts4 [اینترنت]. 7 مارس 2012 [ارجاع شده 23 اکتبر 2019];25(4). قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/11602