1.
گردكانهم, مظفریعا, حاجی امیریا. اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.). jhorts4 [اینترنت]. 1 ژانویه 2013 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];26(4):417-44. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/18254