1.
رضایی ش, لکزیان ا, فارسی م, ابوالحسنی زراعتکار م, حق‌نیا غ. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus). jhorts4 [اینترنت]. 17آوریل2013 [ارجاع شده 19سپتامبر2019];27(1):1-. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20779