1.
محمدیز, مرتضویسنا. تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria cv. Stratus). jhorts4 [اینترنت]. 24 نوامبر 2014 [ارجاع شده 11 جولای 2020];28(4):505-16. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/21001