1.
محمدی ز, مرتضوی سنا. تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria cv. Stratus). jhorts4 [اینترنت]. 24نوامبر2014 [ارجاع شده 24جولای2019];28(4):505-16. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/21001