1.
اردکانیا, داوری‌نژادغ, عزیزیم. بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی". jhorts4 [اینترنت]. 30 سپتامبر 2013 [ارجاع شده 20 اکتبر 2020];27(3):326-34. قابل دسترس در: https://jhs.um.ac.ir/article/view/26390