1.
حقیقی م, کافی م. اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca sativa L.). jhorts4 [اینترنت]. 4ژانویه2014 [ارجاع شده 21سپتامبر2019];27(4):359-66. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30529