1.
ابریشم چی پ, گنجعلی ع, بیک خورمیزی ع, آوان ا. تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی. jhorts4 [اینترنت]. 5ژانویه2014 [ارجاع شده 20سپتامبر2019];27(4):383-9. Available from: https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30577